Over ons

Werkwijze

Ons bureau adviseert en ondersteunt. Daarbij maken wij in overleg met de opdrachtgever een uitvoerbaar installatieconcept  met de nadruk op de de inzet van duurzame en technische mogelijkheden, en het ontwerpen van deze installaties.

Wij geven onafhankelijk adviezen voor de nieuwbouw, verbouw , transformatie, herbestemming, en de verduurzaming.

Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van meerjaren onderhoudsplanningen, adviseren in het onderhoud en het in gebruik nemen van, en het uitvoeren van technische opleveringen.

Daarnaast geven wij ook advies op het gebied van energiebesparing, en het verduurzamen van de bestaande technische installaties.

Werkgebieden

Wij hebben een goede ervaring opgebouwd in het adviseren van duurzame installaties in onder andere woning en villa bouw, kantoorpanden, onderwijs, zorgcentra en sportaccommodaties waaronder sporthallen en zwembaden. Ook hebben we  goede ervaring in specifieke installaties, zoals beveiliging-, telecommunicatie systemen en diverse systemen voor de industrie in food en non food.

Opdrachtgevers

Wij adviseren graag en onafhankelijk,  particulieren, architecten, projectontwikkelaars, overheidsinstellingen, gemeenten, onderwijs- zorginstellingen, woningcorporaties en aannemers.